Archive for the ‘Biznes’ Category

Dotacje na rozpoczęcie własnej działalności

dotacje unijneJeśli chcesz założyć własną firmę, możesz liczyć na Unię Europejską, która wspiera takie oddolne inicjatywy. Unia Europejska jest dobrym pomocnikiem dla tych, którzy nie mają własnych oszczędności, a chcą prowadzić firmę. Jednakże wiele osób, które chcą prowadzić własną firmę, nie korzystają z możliwości dostawania pieniędzy na jej start od Unii Europejskiej. Przeszkodą jest brak informacji. Osoby, które chcą założyć własną firmę, nie wiedzą, dokąd udać się po dotacje unijne, gdzie złożyć wnioski oraz w jaki sposób starać się o nie i czy w ogóle w ich sytuacji można starać się o takie dotacje unijne. Ponadto trzeba też wybrać odpowiedni program wspomagający z Unii Europejskiej dla swojej działalności gospodarczej. W tym wszystkim pomoże na pewno pracownik w gminie, w której jesteśmy zameldowani. Trzeba jednakże wiedzieć, że istnieją pewne limity kwotowe dla regionów. Dlatego osoby zameldowane w miastach mają znacznie większą konkurencję niż osoby, które zamieszkują powiaty, w których inicjatywa gospodarcza nie jest zbyt silna.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

biznesplanJest to program, który oferuje pomoc przy założeniu nowej firmy przez osobę, która dotąd nie prowadziła działalności gospodarczej. Osoba taka musi oczywiście spełniać odpowiednie warunki, czyli mieć odpowiedni pomysł, dobrze skonstruowany biznesplan. Jest to ponadto program dla osób, które są zameldowane na obszarze wiejskim, dlatego też osoby zamieszkujące w miastach i prowadzące działalność na wsi nie mogą się zaliczyć do tych szczęśliwców, którzy mogliby dostać pomoc w ramach tego programu. Jest to również program tylko dla tych osób, które planują założyć małą firmę zwaną mikroprzedsiębiorstwem. Mikroprzedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo zatrudniające od jednej do dziesięciu osób. Obrót takiego przedsiębiorstwa nie może przekraczać 2 milionów euro rocznie. Nie może to być działalność związana z uprawą ziemi w sposób bezpośredni. Jeśli stworzymy odpowiednio wiele miejsc pracy przy okazji powstawania takiego przedsiębiorstwa, będziemy mogli dostać dotacje nawet w wysokości trzystu tysięcy złotych.

Plusy i minusy

Przychód nieudokumentowany

Osoby, które prowadzą rozliczenia na zasadzie ryczałtu, mogą czasami wykazywać dzienny przychód, który nie został udokumentowany i jest to sytuacja, kiedy sprzedajemy coś komuś bez wystawiania mu rachunku. Jeśli sprzedajemy coś firmom, jest to praktycznie niemożliwe, ale jeśli sprzedajemy coś osobom prywatnym, wtedy nie zawsze chcą oni rachunku. Wtedy możesz wpisać w rubryki książeczki,że był to przychód bez udokumentowania i wpisujesz uczciwie kwotę, jaką zdobyłeś na tej zasadzie. Jeśli zleciłeś prowadzenie takiej książki biuru rachunkowemu, niekoniecznie codziennie ono musi ci robić takie zestawienie, wystarczy że raz w tygodniu wybierzesz się do pracownika biura rachunkowego ze swoimi dokumentami, fakturami i faktami, które chcesz wpisać do ryczałtu. Niektórzy polecają, aby nie wystawiać żadnej sprzedaży bez udokumentowania, wtedy wszystko stanie się prostsze i łatwiejsze, bo nie trzeba będzie gubić się w tym, w jakie rubryki wpisywać określonego rodzaju sumy każdego dnia. Jeśli ktoś jednak chce wykazywać przychód nieudokumentowany, warto mieć Biuro rachunkowe Kraków, które powie nam co i jak mamy zrobić.

Ryczałt w 2012

Ryczałt w 2012 roku jest znacznie bardziej dogodny dla osób prowadzących własną działalność gospodarczą. Wzrosły limity i kolejne osoby mogą już przejść na ryczałt zamiast rozliczać się na szkodliwym dla każdego biznesu vacie. Osoby fizyczne, prowadzące działalność gospodarczą, mogą rozliczać się na podstawie ryczałtu jeśli ich przychody w poprzednim roku nie sięgnęły kwoty wyższej niż 150 tysięcy euro. Oczywiście chodzi o dochody uzyskane na rzecz firmy, która nadal działa. Jeśli chodzi o spółki kapitałowe, liczy się całkowita suma przychodów przypadająca na obu wspólników. Jeśli ktoś zaczyna dopiero działalność gospodarczą w tym roku, może poprosić o ryczałt nawet jeśli jego dochody w roku poprzednim osiągnęły pułap wyższy niż rzeczone sto pięćdziesiąt tysięcy euro. Jeśli chcesz prowadzić handel, możesz płacić ryczałt raz w miesiącu. Niekoniecznie trzeba prowadzić do tego skomplikowaną księgowość ani wynajmować księgową. Stawki ryczałtu są bardzo dogodne dla podatników, bo wtedy oddaje się państwu mniej niż kiedy jesteśmy na vacie.

Stawki ryczałtu

Decydując się na ryczałtowe rozliczanie swojego biznesu, musisz wiedzieć, jakie są stawki w tym przypadku. Wszystko zależy od formy prowadzenia przez ciebie działalności gospodarczej. Na przykład osób, które prowadzą wolny zawód, opłacają najwięcej podatków, bo płacą dwadzieścia procent przychodów. Są to dentyści, pielęgniarki, architekci, prawnicy udzielający porad prawnych, a także tłumacze i nauczyciele, którzy pracują nie w państwowej placówce. Jest jeszcze podatek o wysokości 17% dla wszelkiego rodzaju pośredników, dla hoteli itp. Jeśli prowadzisz własną działalność poprzez wynajmowanie swojego mieszkania studentom, musisz płacić osiem procent podatku z tego tytułu. Jeśli jesteś stolarzem albo producentem czegokolwiek, płacisz około pięć procent podatku z całego przychodu. Jest to niższy procent ze względu na to, że ludzie wytwarzający coś, mają wysokie koszty wytwarzania zazwyczaj, a w przypadku ryczałtu nie ustala się kosztów prowadzenia działalności. Dla handlu jest to 3% obrotu, podobnie jak w przypadku działalności gastronomicznej, o ile nie prowadzimy działalności ze sprzedażą alkoholi.

Ekspres do kawy jako koszt

Jak wiadomo, osób , które są uzależnione od picia kawy, jest wiele. Jednakże jeśli kupują one sobie ekspres do kawy i chcą odliczyć sobie z tego tytułu kwotę należnego podatku VAT, muszą one się nad sobą czasami zastanowić. Jeśli odlicza sobie tenże ekspres przedsiębiorca, który prowadzi jednoosobową firmę handlową i sprzedaje towary w internecie, a pracuje sam i towar przechowuje w piwnicy, wtedy zazwyczaj przesadą jest wpisywanie sobie do kosztów uzyskiwania przychodów ekspres do kawy na własne potrzeby, który stoi w dodatku w kuchni. Ekspres do kawy może oczywiście być wykorzystywany do parzenia kawy podczas spotkań biznesowych. Zazwyczaj naczelnicy urzędów podatkowych wydaja opinię, że taki ekspres może być uznany jako środek do reprezentacji. Dlatego może on stanowić koszt uzyskania przychodów, tak jak śmietanka do kawy i sama kawa. Jeśli kupujemy więc te materiały, prosimy o fakturę do nich, wtedy będziemy mogli uzyskać pewnego rodzaju ulgi podatkowe.

Kredyty inwestycyjne dla firm

Kredyty inwestycyjne jeszcze kilkanaście lat temu były niemal nieosiągalne dla kogoś, kto chciał rozpocząć własną małą działalność gospodarczą i nie miał w tym celu żadnych pieniędzy na początek. Nowe rozporządzenie dotyczące możliwości płacenia składek ZUS na poczcie dotyczy przedsiębiorców, którzy nie tylko obecnie mają mniej niż dziesięciu pracowników, ale nie mieli ich więcej przez ostatnie dwa lata obrotowe. Dotyczy to pracowników, którzy byliby zatrudnieni na pełen etat, a nie na przykład na umowę zlecenie. Inna zasada odnosząca się do tego rodzaju przedsiębiorców dotyczy rocznej wysokości przychodu osiąganej przez ich firmy – nie może to być kwota wyższa niż dwa miliony euro. W innych przypadkach jest konieczność opłacania składek ZUS w formie bezgotówkowej, nawet jeśli pracujemy sami, bez pracowników. Warto również wiedzieć, w jaki sposób dokładnie ustala się liczbę pracowników. Na przykład ustawa określa, że do liczby pracowników tutaj nie wlicza się osób, które obecnie pozostają na urlopie macierzyńskim albo też osób, które zostały zatrudnione w firmie na zasadzie przysposobienia do zawodu. Podobnie jest z urlopem wychowawczym dla mężczyzn i kobiet oraz z sytuacją, kiedy pracownik jest na emeryturze, ale pracuje w firmie dorywczo.

Sposoby opodatkowania firmy

Osoby, które prowadzą działalność gospodarczą, a które nie zdążyły wybrać żadnej dogodnej dla siebie formy opodatkowania do końca roku podatkowego, muszą rozliczyć się z urzędem skarbowym na zasadach ogólnych. Oznacza to, że na koniec roku podatkowego, będą takie osoby musiały rozliczyć się na zasadach określanych przez ustawę z lat dziewięćdziesiątych o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jeśli twoja firma przewozowa nie osiągnęła dochodu równego ponad jednego miliona euro, możesz rozliczać się na podstawie księgi przychodów i rozchodów. Jeśli przekroczyłeś tę kwotę, a jest ona równa prawie pięciu milionów złotych przychodów, wtedy musisz prowadzić pełne księgi rachunkowe i najlepiej jeśli miałbyś do tych celów dobrych księgowych. Przychodem dla podatników jest wszystko to, co wpłynęło na twoje konto, ale pomniejszone o podatek VAT. Przychodem jest także obrót, czyli w przypadku handlu nawet pieniądze, które zostały zapłacone przez twojego klienta za towar, a które to pieniądze ty musisz przeznaczyć na zakup tegoż towaru u hurtownika.

Wykazywanie przychodów dla ryczałtowego rozliczenia

Na jakiej podstawie rozliczamy się z Urzędem Skarbowym prowadząc działalność gospodarczą na zasadzie ryczałtu? Powinniśmy każdego dnia prowadzić ewidencję przychodów. Ewidencja taka, sporządzona przez nas samych, powinna zawierać datę, podpis, numer całego zestawienia,a trzeba ponumerować cały brulion już na początku jego prowadzenia. Poza tym trzeba mieć numery faktury online objętych zestawieniem i daty faktur objętych naszym zestawieniem potrzebnym do rozliczenia się. Poza tym trzeba obliczyć jaka została łączna wartość przychodów na podstawie posiadanych faktur. Zestawienie przychodów powinno być podzielone na przychody objęte poszczególnymi stawkami ryczałtowymi. Takie zestawienie powinniśmy wykonywać do dnia dwudziestego każdego kolejnego miesiąca. Najlepiej jest zlecić to biurze podatkowemu, które będzie za nas starało się o dopełnienie wszystkich tych formalności. Na biurze spoczywa wszelkiego rodzaju odpowiedzialność i korzystanie z nowości i zmian w przepisach,dlatego lepiej zając się własną działalnością a nie rozliczeniami podatkowymi.