Kredyty inwestycyjne dla firm

Kredyty inwestycyjne jeszcze kilkanaście lat temu były niemal nieosiągalne dla kogoś, kto chciał rozpocząć własną małą działalność gospodarczą i nie miał w tym celu żadnych pieniędzy na początek. Nowe rozporządzenie dotyczące możliwości płacenia składek ZUS na poczcie dotyczy przedsiębiorców, którzy nie tylko obecnie mają mniej niż dziesięciu pracowników, ale nie mieli ich więcej przez ostatnie dwa lata obrotowe. Dotyczy to pracowników, którzy byliby zatrudnieni na pełen etat, a nie na przykład na umowę zlecenie. Inna zasada odnosząca się do tego rodzaju przedsiębiorców dotyczy rocznej wysokości przychodu osiąganej przez ich firmy – nie może to być kwota wyższa niż dwa miliony euro. W innych przypadkach jest konieczność opłacania składek ZUS w formie bezgotówkowej, nawet jeśli pracujemy sami, bez pracowników. Warto również wiedzieć, w jaki sposób dokładnie ustala się liczbę pracowników. Na przykład ustawa określa, że do liczby pracowników tutaj nie wlicza się osób, które obecnie pozostają na urlopie macierzyńskim albo też osób, które zostały zatrudnione w firmie na zasadzie przysposobienia do zawodu. Podobnie jest z urlopem wychowawczym dla mężczyzn i kobiet oraz z sytuacją, kiedy pracownik jest na emeryturze, ale pracuje w firmie dorywczo.

Comments are closed.