Posts Tagged ‘dotacje’

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

biznesplanJest to program, który oferuje pomoc przy założeniu nowej firmy przez osobę, która dotąd nie prowadziła działalności gospodarczej. Osoba taka musi oczywiście spełniać odpowiednie warunki, czyli mieć odpowiedni pomysł, dobrze skonstruowany biznesplan. Jest to ponadto program dla osób, które są zameldowane na obszarze wiejskim, dlatego też osoby zamieszkujące w miastach i prowadzące działalność na wsi nie mogą się zaliczyć do tych szczęśliwców, którzy mogliby dostać pomoc w ramach tego programu. Jest to również program tylko dla tych osób, które planują założyć małą firmę zwaną mikroprzedsiębiorstwem. Mikroprzedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo zatrudniające od jednej do dziesięciu osób. Obrót takiego przedsiębiorstwa nie może przekraczać 2 milionów euro rocznie. Nie może to być działalność związana z uprawą ziemi w sposób bezpośredni. Jeśli stworzymy odpowiednio wiele miejsc pracy przy okazji powstawania takiego przedsiębiorstwa, będziemy mogli dostać dotacje nawet w wysokości trzystu tysięcy złotych.

Dotacja na handel obwoźny

Jeśli chcesz rozpocząć własny biznes polegający na handlowaniu w sposób obwoźny, czyli na bazarach i straganach, rozmaitymi towarami, wtedy musisz założyć działalność gospodarczą, jeśli nie chcesz bać się urzędu skarbowego. Urząd skarbowy bowiem nakłada wysokie kary na osoby, które nie płacą podatków na rzecz państwa za prowadzenie przez siebie działalności gospodarczej. Jeśli jesteś od dawna bez pracy i chcesz założyć działalność gospodarczą polegającą na sprzedawaniu towarów, które wcześniej nabędziesz w formie legalnej, wtedy rozeszli liczyć na dofinansowanie dla firm na tego typu działalność. W wielu województwach niestety nie ma żadnej możliwości na dostanie dotacji na tego typu handel, a jest to gwoźdź do trumny tych, którzy chcieliby rozpocząć tego typu działalność, bo niestety ludzie nie mają najczęściej żadnych pieniędzy na początek, na inwestycję w towar. Jeśli nie dostaniemy takich pieniędzy, możemy udać się do banku, który uratuje nas w potrzebie i da nam kredyt na tyle pieniędzy, aby moc rozpocząć własną działalność gospodarczą.

Kredyt inwestycyjny a środki z Unii

Jeśli prowadzimy działalność gospodarczą i chcemy ją rozszerzyć, możemy postarać się o kredyt inwestycyjny z banku. Jest to kredyt, który udzielany jest firmie dopiero wtedy, kiedy firma będzie w stanie udokumentować odpowiednio duży dochód przez pewien okres czasu. Dlatego kredytu inwestycyjnego niestety nie mogą wziąć firmy, które dopiero powstały, a niestety to właśnie one potrzebują zazwyczaj największych nakładów finansowych. Jeśli żaden bank nie udzieli nam takiego kredytu, warto postarać się o środki z Unii Europejskiej, która wspiera aktywność przedsiębiorstw, zwłaszcza jeśli chodzi o małe i średnie przedsiębiorstwa. środki z Unii Europejskiej są przeznaczane nie tylko więc dla firm, które dopiero mają powstać, ale także dla firm, które już istnieją od jakiegoś czasu na rynku i nie są w stanie na razie utrzymać się bez zastrzyku pomocy z zewnątrz, albo też dla tych, które potrzebują pieniędzy na rozszerzenie działalności. W przeważającej większości bowiem małe firmy tworzą polskie PKB.

Dotacje na założenie sklepu

dofinansowanie z funduszy unijnych śląskJeśli chcesz zacząć prowadzić sklep, możesz starać się o dofinansowanie z funduszy unijnych śląsk z kilku jednocześnie programów unijnych. Po pierwsze, może to być program Operacyjny Kapitał Ludzki, po drugie, może to być Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, jeśli zamieszkujesz na wsi i twój sklep miałby znajdować się na wsi. Poza tym są jeszcze regionalne Programy Operacyjne. W ramach programu Operacyjny Kapitał Ludzki, o dotacje mogą starać się nie tylko bezrobotni, ale także osoby, które dotąd pracowały, ale chcą uzyskać dotacje na rozpoczęcie własnej inicjatywy gospodarczej. Warunek jednak jest tutaj jeden – te osoby nie mogły wcześniej prowadzić działalności gospodarczej. W ramach tego programu można dostać łącznie do 40 tysięcy złotych na zakup materiałów inwestycyjnych potrzebnych na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. Nie może to być jednak zatowarowanie sklepu. Pieniądze na zatowarowanie trzeba zorganizować sobie samemu. Taka pomoc finansowa jest w pełni bezzwrotna , o ile nie zakończymy naszej działalności przed upływem jednego roku od momentu jej powstania.