Posts Tagged ‘firma’

Plusy i minusy

Koszta prowadzenia działalności a ryczałt

ryczałt jest uproszczoną formą opodatkowania i zdaje dobrze egzamin w przypadku, gdy nie chcemy rozliczać sobie kosztów prowadzenia działalności. Jeśli chcesz prowadzić działalność gospodarczą jako podatnik VAT, musisz prowadzić książkę przychodów i rozchodów oraz książkę kosztów. Dlatego jeśli masz niskie koszta prowadzenia działalności gospodarczej, wtedy lepiej jest zostać na ryczałcie. Ryczałt to podatek obrotowy i wynosi on trzy procent od obrotu, a nie od przychodu czy od zysku. Czyli tyle pieniędzy ile nam wpłynie na konto, tyle samo będziemy musieli opodatkować. W przypadku książki przychodów i rozchodów rozliczamy tylko zysk i odprowadzamy od niego prawie jedną czwartą dla rzecz państwa. Nad tym, czy opłaca się nam prowadzenie działalności na ryczałcie, powinniśmy zastanowić się biorąc pod uwagę skalę prowadzonej działalności. Jeśli dzienny przychód wynosi dwa tysiące złotych i są to wpływy na konto, w których są i koszta przesyłki i inne pieniądze, to wtedy odprowadzamy około sześćdziesiąt złotych dziennie na rzecz urzędu skarbowego.

Konto bankowe dla nowej firmy

Jeśli zakładasz firmę, musisz założyć jej specjalne konto bankowe. Nie może być to twój dotychczasowy prywatny rachunek. Od tej pory wszystko, co będzie wpływało na twoje konto bankowe, będzie pilnie strzeżone przez urząd skarbowy. Kontroli podlega także twoje dotychczasowe konto prywatne jak wszystkie nowe konta bankowe, które będziesz sobie zakładał w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej. Mimo że właściwie w polskim prawie nie ma konieczności posiadania konta bankowego dla prowadzenia działalności, tak samo jak na Ukrainie, to jednak trzeba mieć konto bankowe, jeśli firma przeprowadza określonego rodzaju transakcje. Na przykład sprzedawanie w firmie wysyłkowej odbywa się tylko i wyłącznie w oparciu o przelewy na konto firmy. Bank, w którym chcesz założyć rachunek dla swojej firmy, będzie prosił cie o NIP twojej firmy oraz o numer REGON. Nie ma takiego prawa, które pozwalałoby na takie nawyki jednak wewnętrzne regulaminy banków nakazują konieczność posiadania takich dokumentów.

Zarejestrowanie firmy

Aby rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej w sposób legalny, należy dokonać wpisu do Krajowego rejestru Sądowego i od tego dnia można już swobodnie i w pełni legalnie prowadzić działalność gospodarczą. Jeśli mieszkasz na wsi, takiego wpisu powinien dokonać wójt gminy, w której zamieszkujesz obecnie, a nie w której będzie prowadzona działalność gospodarcza. Od niedawna można składać jeden wniosek o kilka spraw, czyli w jednym formularzu można złożyć wniosek o numer REGON, a także jest to oczywiście wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej. Jest to też jednocześnie wniosek o wydanie numeru NIP dla firmy oraz jest to zgłoszenie podatnika do płacenia składek ZUS. Dlatego nie trzeba zgłaszać wniosków o każdą kolejną rzecz w odpowiednich organach urzędniczych. Taki wniosek jednak nie jest wnioskiem o rozliczanie się na podstawie VAT. Tutaj trzeba samodzielnie wybrać formę opodatkowania firmy i zgłosić się z tym do urzędu skarbowego. Jeśli tego nie zrobimy, państwo wybierze za nas i będziemy opodatkowani na zasadach ogólnych.

Przychód firmy

Przychód firmy wyliczamy po odliczeniu kosztów prowadzenia działalności. Koszty prowadzenia działalności to praktycznie wszelkie koszta, jakie ponieśliśmy, aby zarobić pieniądze. Jeśli sprzedajemy coś w internecie, będą to rachunki za prąd, bo komputer musi działać za pomocą prądu i to są też koszta, opłaty za prowizje na portalach aukcyjnych, a także odwoź rzeczy do domu i tanie przesyłki kurierskie do klientów, bo handel w internecie opiera się na wysyłaniu wszystkiego klientom za pomocą poczty lub kuriera. Na wszystko musimy mieć rachunki i paragon. Kwota podatku obliczana jest procentowo i jest to 19% od czystego przychodu po odliczeniu kosztów. Z kosztów również wyciągamy pewien procent, który jest nam zwracany przez państwo. Jest to możliwe tylko wtedy, kiedy prowadzimy działalność i rozliczamy się za pomocą podatku VAT. Do kosztów prowadzenia działalności powinniśmy doliczyć też koszta poniesione na reklamę i opłacanie ludzi, posiłki i paliwo. Czasami płacenie podatku Vat jest znacznie lepsze niż wchodzenie na ryczałt.