Posts Tagged ‘programy rozwojowe’

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

biznesplanJest to program, który oferuje pomoc przy założeniu nowej firmy przez osobę, która dotąd nie prowadziła działalności gospodarczej. Osoba taka musi oczywiście spełniać odpowiednie warunki, czyli mieć odpowiedni pomysł, dobrze skonstruowany biznesplan. Jest to ponadto program dla osób, które są zameldowane na obszarze wiejskim, dlatego też osoby zamieszkujące w miastach i prowadzące działalność na wsi nie mogą się zaliczyć do tych szczęśliwców, którzy mogliby dostać pomoc w ramach tego programu. Jest to również program tylko dla tych osób, które planują założyć małą firmę zwaną mikroprzedsiębiorstwem. Mikroprzedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo zatrudniające od jednej do dziesięciu osób. Obrót takiego przedsiębiorstwa nie może przekraczać 2 milionów euro rocznie. Nie może to być działalność związana z uprawą ziemi w sposób bezpośredni. Jeśli stworzymy odpowiednio wiele miejsc pracy przy okazji powstawania takiego przedsiębiorstwa, będziemy mogli dostać dotacje nawet w wysokości trzystu tysięcy złotych.